ACCESUL, UTILIZAREA ȘI DEPOZITAREA DATELOR PERSONALE

Cine utilizează și are acces la aceste informații

Pentru a desfășura activitățile noastre, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni, numiți în acest document împuternicit. Serviciile furnizorilor externi implică stocarea informațiilor în bazele lor de date, informații care sunt protejate și securizate. Acestea pot fi:

 • Creativ Handmade reprezentanți ai departamentelor: vânzări, marketing, administrativ, dezvoltare sau asistență pentru clienți.
 • Platformele online utilizate și furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea:
  • Furnizori de servicii de curierat
  • Furnizori de servicii de plată / servicii bancare
  • Sistem de gestionare a site-urilor web
  • Platforma CRM
  • Platforma de marketing prin e-mail
  • Platforma de statistici Google Analytics
  • Platforme de publicitate online utilizate pentru acțiuni de remarketing (Google AdWords, Facebook)

Cât timp vor fi stocate datele colectate

Datele completate de formularele de pe site-ul web, datele stocate în administratorul site-ului și în CRM etc. sunt stocate până când solicitantul solicită ștergerea acestora. În cazul formularului de descărcare a materialelor de marketing, în cazul în care solicitantul nu a bifat opțiunea de abonare la newsletter, platforma de e-mail marketing va folosi datele pentru a trimite un e-mail cu materialul de marketing solicitat, după care acestea vor fi șterse din baza de date a platformei de marketing. Marketing prin e-mail în termen de 90 de zile.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

Ca subiect de date, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date - dreptul de a obține de la noi o confirmare că datele personale care vă privesc sunt prelucrate sau nu, precum și accesul la datele respective; în același timp, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate companiei noastre care face obiectul prelucrării.
 • Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține modificarea, făcută de noi, a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor - aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Creativ Handmade are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) proprietarul de date își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare; (iii) proprietarul se opune prelucrării și nu există motive legitime să prevaleze cu privire la prelucrare; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală ce revine companiei Creativ Handmade în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul român. Creativ Handmade va notifica fiecărui destinatar căruia datele lor personale au fost dezvăluite despre orice ștergere, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate și îi va informa despre acești destinatari, dacă sunt solicitați;
 • Dreptul la restricționarea procesării - Aveți dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor dvs. Aceasta înseamnă că prelucrarea datelor dvs. este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar nu le putem utiliza sau prelucra. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi datele dvs. personale, într-un format structurat, utilizat în prezent și care pot fi citite automat și pentru a transmite aceste date unui alt operator, în anumite condiții. În exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la noi către un alt operator atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție - aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrarea datelor dvs. personale, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții;
 • Dreptul de a depune o plângere cu Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea procesării datelor cu caracter personal efectuate de Creativ Handmade pe baza consimțământului înainte de retragerea sa.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru orice întrebări sau solicitări cu privire la datele personale pe care ni le-ați transmis, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dvs., menționate în secțiunea anterioară, ne puteți contacta oricând:

Vom onora orice solicitare primită de la dvs. cu privire la datele dvs. personale și vă vom oferi gratuit informațiile solicitate.